Når det kommer til penge online, er der opstillet en række regler, som har til formål at gøre online lån, så gennemskueligt og sikkert som muligt. Blandt andet er der en regel om, at ÅOP er lovpligtigt at oplyse om, når man udbyder online lån til forbrugere på internettet.

Men hvem har opstillet reglerne for lån online? Og endnu vigtigere, hvem har til opgave at håndhæve disse regler? Det er nemlig vigtigt, at der ikke bare er opstillet regler, men at der bliver fulgt op på om de følges. Se mere på denne side.

Finanstilsynet fører tilsyn med långivere

Det er Finanstilsynets opgave at føre tilsyn med de pengeudbydere, der tilbyder lån online. De fleste der har forsøgt at søge penge online, vil vide hvilke oplysninger der skal gives i ansøgningsprocessen. Det kan tage tid at udfylde, men det er bestemt enkelt og ligetil.

Så meget at det nogle gange kan være FOR enkelt, i henhold til at man kun bør søge lån når det er velovervejet og gennemtænkt. I farten kan man nemt glemme væsentlige detaljer og informationer, specielt hvis de ikke er skrevet tydeligt nok. Det er én af de aspekter som Finanstilsynet sørger for er i orden.

Det bør give dig en behagelig fornemmelse i maven at vide, at der rent faktisk bliver holdt øje med hvad de forskellige långivere foretager sig. Et klassisk og velkendt område er ÅOP, der er blevet lovpligtigt og som tydeligt skal præsenteres for forbrugeren. Hvilket skal gøre det enklere at gennemskue, hvad det reelt koster dig.

Der er rigtig mange aspekter og opgaver, som Finanstilsynet tager sig af. Du kan læse mere om dem på www.Finanstilsynet.dk.

ÅOP er lovpligtigt at oplyse om

Har du før lånt på nettet, har du sikkert lagt mærke til, at ÅOP er opgivet mange steder. ÅOP står for Årlige Omkostninger i Procent og viser, hvad det koster at have et lån inklusive alle renter og omkostninger. Derfor er ÅOP en nem måde, hvorpå du kan sammenligne omkostningerne og udbyderne med hinanden.

Ved lov er det vedtaget, at alle långivere skal oplyse tydeligt om ÅOP. På den måde bliver det langt mere gennemskueligt at vurdere, hvad der er op og ned på de forskellige tilbud og udbydere.