Der er mange fordele ved online lån og vi har sat os for at klarlægge alle de gode grunde til, at det er blevet et glimrende alternativ til banken. I en tid hvor bankerne har stramme krav og holder på pengene, er det sundt med online lånefirmaer der kan holde mulighederne åbne.

Der er ingen tvivl om at banken generelt er det billigste alternativ, men nogle gange har man bare brug for et lån – og helst uden en masse besvær. Det er netop hvad online udbyderne kan tilbyde dig som kunde. Læs om de centrale fordele her. 

Grunde til at søge lån på nettet

Der er en del grunde til at firmaerne online er et sundt og godt alternativ for dig som forbruger. Vi har analyseret på de mange fordele og er kommet frem til følgende grunde:

  • Du slipper for tidskrævende møder i banken. Online kan du søge og have svar samme dag.
  • Du kan ansøge hele døgnet rundt – total fleksibilitet.
  • Du låner uden sikkerhed – bil og bolig involveres altså ikke.
  • Du finder brede lånebeløb fra 100 til 350.000 kroner.
  • Det er nemt, hurtigt og ligetil – kræver ofte kun årsopgørelse og lønsedler.
  • Underskriv med NemID – ingen ventetid på posten eller låneaftaler.

Ingen blander sig i formålet

Én af de elementer der gør det svært at ansøge i banken er, at dit formål skal godkendes af dem. Så hvis du ikke kan få dem med på ideen, kan selv den bedste privatøkonomi, komme til at se dårlig ud. Hvilket i sidste ende medfører en afvisning.

Hos lånefirmaerne online, skal du “blot” opfylde deres alderskrav og indkomstkrav, hvorefter du er fri til at ansøge og blive godkendt. Det kan du gøre på under 5 minutter og svaret har du samme dag. Ja, du kan endda have svaret allerede inden for 15 minutter.

Det gør ingen forskel om dit formål er penge til ny computer eller boligindskud. Det vil mange danskere føle befriende, da det til tider kan være en kamp at overbevise banken. Online bliver du typisk ikke spurgt til formålet, så længe dine indsendte informationer er tilfredsstillende, ud fra långiverens krav.