Der er mange fordele ved online lån og vi har sat os for at klarlægge alle de gode grunde til, at det er blevet et glimrende alternativ til banken. I en tid hvor bankerne har stramme krav og holder på pengene, er det sundt med online lånefirmaer der kan holde mulighederne åbne.

Der er ingen tvivl om at banken generelt er det billigste alternativ, men nogle gange har man bare brug for et lån – og helst uden en masse besvær. Det er netop hvad online udbyderne kan tilbyde dig som kunde. Læs om de centrale fordele her. 

Grunde til at søge lån på nettet

Der er en del grunde til at firmaerne online er et sundt og godt alternativ for dig som forbruger. Vi har analyseret på de mange fordele og er kommet frem til følgende grunde:

  • Du slipper for tidskrævende møder i banken. Online kan du søge og have svar samme dag.
  • Du kan ansøge hele døgnet rundt – total fleksibilitet.
  • Du låner uden sikkerhed – bil og bolig involveres altså ikke.
  • Du finder lånebeløb fra 4.000 til 500.000 kroner.
  • Det er nemt, hurtigt og ligetil – kræver ofte kun årsopgørelse og lønsedler.
  • Underskriv med MitID – ingen ventetid på posten eller låneaftaler.

Ingen blander sig i formålet

Én af de elementer der gør det svært at ansøge i banken er, at dit formål skal godkendes af dem. Så hvis du ikke kan få dem med på ideen, kan selv den bedste privatøkonomi, komme til at se dårlig ud. Hvilket i sidste ende medfører en afvisning.

Hos lånefirmaerne online, skal du “blot” opfylde deres alderskrav og indkomstkrav, hvorefter du er fri til at ansøge og blive godkendt. Det kan du gøre på under 5 minutter og svaret har du samme dag. Ja, du kan endda have svaret allerede inden for 15 minutter.

Det gør ingen forskel om dit formål er, at låne penge til ny computer eller cykel. Det vil mange danskere føle befriende, da det til tider kan være en kamp at overbevise banken. Online bliver du ikke spurgt til formålet, så længe de indsendte informationer er tilfredsstillende, ud fra långiverens krav. Her er din indkomst og din alder, de to centrale aspekter.

Medansøger kan forbedre dine chancer

En af de oversete muligheder, for mange danskere, er muligheden for at søge lån med medansøger. En medansøger er med til at sprede risikoen, der er flere skuldre til at bærer ansvaret og to indkomster, frem for en.

Det gør dig væsentlig mere attraktiv som kunde i långiverens øjne, hvilket kan vende et afslag, til et positivt svar. Så hvis du bliver afvist, bør du overveje om det kan være et alternativ.

Det er klart, at du skal have stor tillid til din medansøger, og omvendt, det er derfor at man typisk gør det sammen med ens kæreste/kone eller et nærtstående familiemedlem. Det er en mulighed du har online, såvel som i din egen bank, præcis som det kendes fra boligfinansiering, hvor I som par finansierer og køber boligen sammen.